Rendszerünk az RFID technológia segítségével képes automata állományellenőrzést végezni

Az ANTRA ID testreszabható MDC (Mobile Data Collector) szoftvere interfészként működik a logisztikai megoldás és a vállalatirányítási rendszer között, illetve a fizikai adatgyűjtés és a leltár szoftver között. A 2006 óta folyamatosan fejlesztett MDC programunk segítségével egy magyar (autóipari) gyártó cég számára kifejlesztettünk egy egyedi konstrukciót, ahol már RFID technológiát használtunk.

A 2006 óta folyamatosan fejlesztett MDC programunk segítségével egy magyar (autóipari) gyártó cég számára kifejlesztettünk egy egyedi konstrukciót, ahol már RFID technológiát használtunk.

Kiindulásként a raktárt elhagyó járműveken szállított anyagok azonosítása volt a feladat, valamint ezen adatok továbbítása számítógépes könyvelésre a vállalatirányítási rendszerbe. Az autók tetejét egy rádiójeleket kibocsátó címkével láttuk el. Rendszerünk az épületen belül 50 cm-es pontossággal képes lokalizálni a járműveket. Ezzel meg tudtuk határozni az adott rakomány pontos helyzetét. Jelenleg egy olyan alkalmazáson dolgozunk, ahol ezt az 50 cm-es pontosságot tökéletesíteni kell, mivel egy szállítókocsi 40 cm széles, és az AGV pedig egyszerre hármat szállít.

Infravörös technológiát használunk a 40 cm-es pontosság eléréséhez, ezért kamerákat helyeztünk el a dedikált területen. A kocsik tetején lévő címkék infravörös jeladóinak segítségével 3-4 cm-es térbeli pontosságot vagyunk képesek elérni, és meg tudjuk határozni, hogy a 40 cm széles, 1-1,5 m hosszú kocsikat melyik raktárhelyiségben tárolják.

Mivel az AGV-k egyszerre három járművet szállítanak, és a raktári dolgozók által a dedikált területen elhelyezett járművek elrendezése változhat, pontosan ismerni kell a járművek sorrendjét, mert az AGV a kocsik tartalma alapján tervezi meg az útvonalat.

Egy gyártó cégnél az elsődleges feladat az, hogy az automatikus rendszer a FIFO-elv alapján a megfelelő helyre szállítsa az anyagokat, de ez csak akkor lehetséges, ha az AGV-k pontos információkat kapnak.

Tegyük fel, hogy egy ügyfélnek a minőségbiztosítási előírások miatt termelés támogatásra van szüksége. Ilyen esetben az MDC szoftver testreszabható, vagy ha egyszerű, kisebb volumenű nyilvántartásokra van szükség, könnyen átalakítható. Az Antra ID Kft. már kifejlesztett egy, az emberek és a robotok közti együttműködésre összpontosító megoldást.

Ez a felhasználás egy izgalmas módja, hiszen az anyagmozgató robot mindig tudja, hogy az adott termékekkel megrakott polcot vagy raklapot milyen útvonalon szállítja, így azon a területen, ahol a robot dolgozik, elvileg nincs szükség a rendszerünkre, mert a gép tudja, hogy mi hol van. Tegyük fel azonban, hogy a a területen egy személy is dolgozik, aki például a lokációs helyre visz vagy elhoz onnan valamit, és kihagyja a szükséges könyvelési lépéseket. Ilyenkor ez megzavarja a robot automatikus szállítási rendszerét. Az Antra ID kifejlesztett egy egyedi pozicionáló rendszerrel támogatott megoldást. Ennek lényege, hogy ha egy raklapot vagy szállítókocsit manuálisan egy adott pontra szállítanak és ott lerakják, a rendszer ezt automatikusan regisztrálja. Az automata szállítórendszer jelzi, hogy a tételt el kell szállítani. A robot ezután felveszi ezt a rakományt vagy kocsit, és ""feltérképezi"" a célterületet, hogy megnézze, hol van szabad hely a tárolásra. A folyamatot tehát egy személy indítja el - azzal, hogy a rakományt vagy a kocsit megfelelő helyre helyezi -, a robotvezérlő Antra ID szoftvere pedig jelzi, hogy hol van üres tárolóhely.

Ez esetben tehát a gépi és az emberi vezérlésű folyamatok kombinációjáról van szó.

MEGOSZTÁS