UWB

Az UWB (Ultra-Wideband) technológia egy egyre népszerűbb innovatív valós idejű helymeghatározási rendszer, amely különféle mozgó objektumok egy körülhatárolt térben történő automatikus azonosítására, folyamatos követésére és előrejelzésére szolgál. A technológia alkalmazásával, és az alkalmazás során összegyűjtött adatok segítségével optimalizálhatja többek között a targoncaflottája működését (útvonalát), hatékonyabbá tehető a kiszállítás, melynek eredményeképpen növelhető cége hatékonysága. Emellett az emberekre felhelyezhető UWB tagek segítségével gyalogos biztonsági rendszer is kiépíthető.

Működési elvéből kifolyólag leginkább egy beltéri GPS-hez hasonlít. A megfigyelni kívánt mozgó objektumokat (jármű, eszköz, ember…) UWB tagekkel kell felszerelni, amelyek meghatározott időközönként kisugározzák saját egyedi azonosítójukat. Ezeket a jeleket a megfigyelni kívánt területre fixen elhelyezett vevők (anchorok) érzékelik. A különböző kapott információk a rendszer szerverébe jutnak, ahol azok háromszögelési módszerrel kiértékelésre kerülnek, és így behatárolhatóvá válnak a mozgó objektumok helyzetei.

Az UWB valós idejű helymeghatározási rendszer által begyűjtött adatok a terület alaprajzával összekapcsolva számítógépen megjeleníthetők, ezáltal segítve döntések meghozatalát.

A működési frekvencia 3 és 7 GHz között lehet, 500 MHz-es szélessávon.

eKanban for Material Flow and Production Planning and Monitoring

Miért annyira ígéretes az UWB?

A valós idejű helymeghatározási rendszerekben az UWB (Ultra-Wideband) rádiós technológia használata a piacon is elérhetővé teszi a deciméteres pontosságú beltéri helymeghatározást. A szokványos rádiótechnológiától eltérően (mint a Bluetooth, vagy a Wi-Fi) az UWB az ún. „Jelterjedési idő mérése” (TDoA) technológiát használja nem pedig az „Érzékelt Jelerősség Mérése” (RSSI) technológiát, ami az eljárást sokkal pontosabbá teszi. Ez a technológia számos új, korábban nem látott lehetőséget nyit az üzleti világ számára.

Technológiai összehasonlítás

A sugárzott jelek természeténél fogva az UWB impulzusok elektronikusan zajos környezetben is jól megkülönböztethetők, ráadásul ezek a jelek érzéketlenek a többutas jelterjedés hatásának. Mindezek a jellemzők nagy előnyt biztosítanak az UWB technológiának a hagyományos keskenysávú jelsugárzások terület-lefedési képességét illetően. A szabvány által előírt szigorú spektrális jelszintértékek következtében a kisugárzott teljesítmény erőssége mindenhol a zajhatár alatt van, aminek köszönhetően az UWB nem zavarja az ugyanabban a frekvencia tartományban működő egyéb rádiókommunikációs rendszereket.

Az UWB technológia elemei

  • Anchor ( ~ antenna)
  • UWB tag
  • UWB szoftver
Forklift Tracking Statistics

Kinek ajánljuk?

Az UWB valós idejű helymeghatározási technológiát így leginkább azoknak az ügyfeleinknek ajánljuk, akik deciméter pontossággal szeretnék a különböző mozgó objektumaikat (áru, eszköz, ember…) azonosítani, követni és felügyelni. Ez a valós idejű helymeghatározási technológia alkalmas akár durva (metállal és porral borított) környezetben is a biztonságos működésre. A beltéri logisztikában, illetve a gyártás területén is számtalan alkalmazási területe létezik.

A technológia alkalmazása nagyban hozzájárul egy digitalizált, papírmentes úgynevezett okos gyár kialakulásához is, az Industry 4.0 (Industrie 4.0, Ipar 4.0) követelményeinek is megfelel.

Felkeltettük az érdeklődését? Több információt az alábbi linken talál.

A technológia bevezetésében, telepítésében és üzemeltetésében szívesen állunk rendelkezésükre!