SAP – TekConsole

Az SAP által minősített TekConsole szoftver számos olyan tulajdonsággal rendelkezik amely garantálja a sikeres alkalmazást.

 • Gazdaságos megoldás javaslata, mely bevezetési és üzemeltetési költségeit tekintve is versenyképes megoldást nyújt.
 • SAP minősített megoldás, amely rendelkezik megfelelő hazai támogatással.
 • Megfelelő referenciákkal rendelkezik, így a megvalósításhoz szükséges know-how kapcsolódik a termékhez.
 • Alkalmazása minimális bevezetési és üzemeltetési kockázattal jár.

A TekConsole a Psion-Teklogix Inc. által fejlesztett szoftver. A program fejlesztésének fő célja az volt, hogy olyan hatékony, SAP-hoz kapcsolódó eszközt adjon a felhasználóknak, amellyel hatékonyan megvalósítható az SAP és a Mobil RF eszközök kapcsolata.

1. ábra: TekConsole fizikai architektúra

Az ábrán láthatjuk, hogy az SAP a központi SAP szerveren, míg a TekConsole egy önálló hardveren fut. Ez a szerver szolgálja ki a rádiófrekvenciás terminálokat, illetve az ehhez kapcsolódó eszközöket.

A TekConsole használatának előnyei

 • A TESS protokoll használatának köszönhetően lényegesen gyorsabb, mint a SAP Console (lásd 2. ábra).
 • Egységes platformot valósít meg az SAP és a terminálok között. (SAP Console-nál egy TelNet server is kell).
 • A megoldás a felhasználó számára vélhetően a legkevesebb kompromisszumot fogja jelenteni bevezetéskor és a jövőben egyaránt.
 • Az SAP és TekConsole, tökéletesen együttműködik, melyet az SAP is tanúsít.
 • Magyarországi támogatást tud nyújtani a termék bevezetéséhez és alkalmazásához.
 • SAP alaprendszerében nem kell jelentősebb változtatást végrehajtani a bevezetéshez.
 • TekConsolban ki van fejlesztve, SAP Console-ban külön fejlesztéseket igényelne
  • A terminálok kiesés (lefedettségi probléma, akkumulátor lemerülés) után könnyen újraindíthatók.
  • A terminálokon történő folyamatok monitorozhatók.
  • Az üzenetek garantált visszaadása SAP-ból.
  • IP protokoll használata a központi TekConsole Server-ről.
  • Jobb grafikus hálózati adminisztációs lehetőség (lásd 3. Ábra).
  • A munkaszervezés támogatásához a terminálokra üzenetek küldhetők ki.
  • A terminálok kezeléséhez szabványos környezetet ad.
 • Fejlesztési körülmények
  • A tranzakciók fejlesztéséhez hatékony eszközzel rendelkezik (lásd 4. ábra).
  • Ha a TekConsole-ban írjuk meg a tranzakciókat, akkor ezek a tranzakciók sokkal gyorsabban fejleszthetők ki (egy tranzakciót 1 és 3 nap között lehet elkészíteni).
  • A projektek hatékony megvalósítását teszi lehetővé, ugyanakkor a kockázatot csökkenti. Több helyen tesztelt, nemzetközileg elfogadott szoftver.
  • Az SAP tanácsadó céget attól a feladattól mentesíti, amiben a legkevesebb gyakorlata van (hardverközeli fejlesztések stb.).
  • A rendszer működőképességéről meggyőző, nagyon gyorsan bemutatható eredményeket lehet vele előállítani.
  • A rendszer jól elhatárolható munkamegosztással vezethető be, ami az SAP-ban fut, az a munkaállomáson is fut.
  • Az felhasználónál felmerülő új igények, továbbfejlesztések gyorsan és hatékonyan kielégíthetők.
  • Nemzetközi supportja van, az SAP Console-ban ahány fejlesztés van, annyi különböző fejlesztést kell támogatni.
  • A nemzetközi támogatás három rétegű: magyar, német / francia, kanadai.
  • Nemzetközileg meghatározott bevezetési technológiával kell dolgoznunk. (kockázatok további csökkentése).
  • Globális telepítést is tud támogatni.
 • Egyéb technikai szempontok
  • SAP által ajánlott, minősített megoldás.
  • Terminál portjait is tudja kezelni (pl. nyomtatóvezérlés).
  • Egyszerű hangjelzés vezérlés.
  • Nemcsak az SAP WM moduljában használt tranzakciók kezelésére használható, hanem bármilyen SAP tranzakció meghívható vele.
  • A rendszer előre méretezhető és beállítható. A sebesség, a terminálok számának ismeretében a hardver kiépítést és a szerver architektúrát meghatározza, a válaszidőre garanciát ad.
  • Rugalmasabb, felhasználóhoz közeli megoldásokat lehet magvalósítani. Visual Basic forráskódban olyan kiegészítéseket és módosításokat lehet fejleszteni, amelyek az SAP-ban jóval nehezebben oldhatók meg.
  • SAP Console-nál csak bizonyos kötött képernyőméreteket lehet magvalósítani, míg a TEKConsole-nál az alkalmazáshoz optimális képernyőméret alakítható ki.

A TekConsole használatának hátrányai

 • A tranzakciók közvetlenül SAP-ban valósulnak meg, így az SAP meghibásodása esetén a munka csak papírról részlegesen folytatható.
 • Növekszik az SAP terhelése.

Kommunikációs struktúra bemutatása

A kommunikáció hatékonyságát a szoftvertermékben alkalmazott TESS protokoll biztosítja (lásd 2. ábra.). A SAP Console három részkomponenssel oldja meg a kommunikációt, míg a TekConsole-ban ez a funkció egy egységes szoftver komponensben került megvalósításra. Az egységes kommunikációs struktúra lehetővé teszi a szabványos adatcserét, pl. terminál hangjelzésének átadását, speciális karakterek átengedését stb.

2. ábra: Kommunikáció bemutatása

Saját Adminisztrációs felület

A TekConsole saját adminisztrációs felülettel rendelkezik, melyen keresztül a következő funkciók érhetők el:

 • Userek kezelése (pl állandók megadása: nyelv, raktárszám stb.)
 • Tranzakció ”Trace” lehetősége, ami arra alkalmas, hogy hiba esetén annak okait könnyen megtalálhatjuk.
 • SAP kapcsolat tesztelése.
 • Terminálok adatforgalmának követése.
 • A terminálok újraindításának lehetősége adminisztrációs felületről.
 • Tranzakciók hozzárendelése a terminálokhoz, illetve azok beállítása.

3. ábra: Adminisztrációs felület

Tranzakció Tervező

Ez egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi tetszőleges SAP tranzakció átfordítását a Teklogix terminálok képernyőire. Az eszközt csak a bevezetési fázisban alkalmazzuk, így a végfelhasználó számára ez nem szükséges. A program egy speciális ”Visual Basic Skript” kódot hoz létre, amelyet a TekConsole szerveren kell futtatni. Ez fogja kezelni a terminálokon a tranzakciók lefutását. A rendszer nem csak szabványos SAP tranzakciókat tud kezelni, hanem tetszőleges fejlesztett tranzakciókat is. Lehetőség van több SAP elérési mód kezelésére is, pl. RFC, BAPI, IDOC. A ”Tranzakció Tervező” mindhárom kommunikációs lehetőséget támogatja.

4. ábra: Tranzakció Tervező

A Tranzakció Tervező főbb részei

 • Bejelentkező felület szerkesztése

A bejelentkezési paramétereket lehet meghatározni, illetve a bejelentkezési képernyő szerkezete adható meg (alapértelmezett nyelv stb.).

 • Menü szerkesztés

A Menüszerkesztő segítségével akár több szintű menü is szerkeszthető. Ehhez egy grafikus felületen keresztül lehet hozzáférni.

 • Képernyő szerkesztés

Grafikus felületen keresztül lehet megszerkeszteni a mezők szélességét pozicióját, tulajdonságait stb.

 • Visual Basic forráskód szerkesztés

Amennyiben az átalakított forráskód kiegészítésre szorul valamilyen speciális funkció megvalósítása érdekében, úgy a forráskód is bővíthető.

A kifejlesztett tranzakciók hordozhatók, azaz egyik SAP rendszerből a másik SAP rendszerbe átvihetők. Azonban ezt erősen korlátozza, hogy a tranzakciók lefutása nagyban függ az SAP beállításoktól, ezért ezek csak azonos beállítású rendszereken tudnak működni.

5. ábra: TekConsole adatfolyam