május 9, 2017

Logisztikai tanácsadás

Logisztikai menedzsment tanácsadás

Logisztikai fejlesztési alternatívák meghatározása során fontos az adott cég adottságaihoz igazított legmodernebb technológiai, szervezési elveknek megfelelő lehetőségek feltérképezése, azok bevezethetőségének elemzése. Az elemzés szempontjai a cég infrastrukturális és informatikai hátterének, a költség-hatékonyság és az egyes alternatívák megtérülésének elemzése.

Fejlesztési döntés előtt a meglévő rendszerek költségszintjének ismerete fontos kérdés lehet, mert ennek meghatározása után láthatóvá tehetők a készlet és az egyes cikkekhez tartozó logisztikai költségek. A költségek ismerete alapján lehet döntést hozni adott cikkek forgalmazásáról, illetve ennek függvényében a fejlesztés szükségességéről.

A költséghatékonysági elemzések alapján meghatározható egy logisztikai disztribúciós centrum hatékonysága, illetve a logisztikai szolgáltatás valós költségelemei. Külső logisztikai szolgáltatás igénybevétele esetén a megrendelő és szolgáltató közti dokumentációs, információs folyamat kidolgozása, a teljesítmény mérés rendszerének kidolgozása, és az elszámolási rendszer alapjainak meghatározása.

Voice rendszer bevezetés tanácsadás

A hangutasításon alapuló feladatkiadási és bizonylatolási rendszer (voice rendszer) számos logisztikai folyamatban használható, mint nagy hatékonyság és pontosság növelő eszköz. Mint minden célfeladat végrehajtását támogató eszköz, a voice rendszer eszközei is csak megfelelő szakértelemmel kidolgozott folyamat rendszer részeként képes a várt hatékonyság növekedést, és ezzel együtt a gyors megtérülést biztosítani.

A voice alapú rendszerek használata csak azokon a területeken biztosít hatékonyság növelést, ahol a kiszedési utasítások és bizonylatolások feldolgozásának időtartama összevethető a kiadott feladat végrehajtásának időtartamával. Ebben az esetben a párhuzamos kommunikáció és munkavégzés végrehajtása biztosítja a hatékonyság növekedését, és a megfelelően kialakított kommunikációs párbeszéd pedig biztosítja a pontosságot.

A voice rendszer több más funkció integrálására is képes egy adott logisztikai folyamatban, mint például a kiszedés. Ennek biztosítása külső eszközök illesztésével (pl. gyártási szám beolvasásakor vonalkódolvasó), illetve speciális kommunikációs folyamat használatával lehetséges (tömegmérés eredményének meghatározása). A voice rendszer kommunikációja során a logisztikai folyamatban használt eszközök, azonosítók speciális használatát feltételezi, ami a rendszer kialakításának költségét nem befolyásolja.

Ebből következően a voice rendszer bevezetése speciális tapasztalatokat és folyamatszervezési elvek használatát igénylik, amelyek ismerete a teljes logisztikai rendszer specifikálásakor fontos, mert ezzel a későbbi többlet fejlesztések, és a nem kipróbált technológiák használatának bizonytalansága veszélyeztethetik a rendszer stabil bevezethetőségét.

Logisztikai informatikai rendszerek tervezése, bevezetés támogatása

Korszerű, magas informatikai támogatottságú logisztikai rendszereknél tervezés során minden esetben felvetődik a kérdés, melyik informatikai rendszer a legalkalmasabb a feladat megoldására. A válasz legtöbbször az, hogy az adott pillanatban nem létezik a problémát teljes körűen lefedő megoldás, viszont különböző informatikai rendszerek alkalmassá tehetők a teljes vagy vállalható kompromisszumokkal való működtetésre. A választás soha nem egyszerű, a döntést nemcsak pénzügyi vagy szakmai szempontok határozhatják meg. Új rendszer keresés és rendszerintegrálás vagy a meglévő fejlesztése esetleg teljes körű kicserélése soha nem egyszerű döntés, a legjobb megoldás kiválasztása hosszú távon meghatározhatja a rendszer jó működését.

Az új rendszer kiválasztása után azt pontosan hangolni, rész területeken fejleszteni szükséges. Fejlesztéskor számtalan megoldási lehetőség áll nyitva a fejhasználó és a fejlesztő előtt, de a fejlesztések költségét és a bevezetés határidejét a pontos feladat és funkció specifikáció tudja korlátok között tartani. Sok esetben van szükség ekkor a tanácsadó tapasztalataira mind a folyamatszervezésben, mind a felhasználói igények ismeretében, mind a fejlesztők számára pontos feladat meghatározásban.

A fejlesztés során a megoldás pontosításában, a fejlesztések tesztelésekor, a javítási igények pontosításakor és a rendszer indításakor nagy szerepet játszanak azok a személyek, akik a teljes folyamat modell átlátják és kompetensen tudnak dönteni a felmerült kérdésekben. Ebben a fázisban sok esetben már a rendszert üzemeltető kulcs felhasználók vesznek részt a megvalósításban, de konzultációs szereplőként tanácsadóink is felkérhetők erre.

Termelés ellátó és nyomonkövető rendszerek tervezése

Gyártási programok alapján az alap-vagy alkatrész raktári termék előkészítési folyamata több egymásra épülő folyamatelemből áll össze. A folyamat kialakítása során egységes eszköz és folyamatrendszerre épülő megoldást kell találni a megfelelő jelölésrendszer kialakítására, a gyártási számok vagy lejárati időpontok követési módszerére és eszközrendszerének megtervezésére, az előkészített gyártási egységek a megfelelő gyártócellába eljuttatására, az alapanyag illetve alkatrész beépülések nyilvántartásának kezelésére, a visszáruk lekönyvelésére, a raktári és gyártási egységképzők nyomonkövetésére, a tisztasági és higiéniás követelmények betartására.

A folyamat tervezése során legtöbbször figyelembe kell venni az informatikai támogatottság alacsony mértékét, vagy a meglévő informatikai rendszerek funkcionális szétszabdaltságát. Legtöbbször nemcsak párhuzamosan működő rendszerek folyamat integrálását kell elvégezni, hanem nem támogatott folyamatelemekhez kell megtalálni a megfelelő informatikai megoldást rendszereken belül vagy esetleg további rendszerek megtalálásával.

Az egységes rendszer kialakítása során fontos problémakör az azonosító rendszer kialakítása. A rendszerekhez legjobban illeszkedő és leginkább költséghatékony módszer megtalálása és a raktári ill. a gyártási rendszer szempontjainak harmonizálása sokrétű szempontrendszer szerinti döntés igényel, amelyben tanácsadóink segítséget biztosítanak.

Komplex raktár-logisztikai rendszerek tervezése

Raktári rendszerek kialakítása vagy meglévő rendszerek folyamatinak, erőforrásainak újratervezése komplex összefüggés és szempont rendszer figyelembe vételével történik. A szempontok ismerete és azok megfelelő súlyozása nagyban befolyásolhatja a kialakított rendszer beruházási költségét és a rendszer működési hatékonyságát.

Komplex logisztikai rendszerek kialakításakor az összefüggések bonyolult rétegződése, az egymásra épülő műszaki megoldások kompatibilitásai vagy éppenséggel inkompatibilitásai, az egyes folyamatmegoldások specifikus felhasználhatósága miatt a tervezés szakirányú ismereteket és tapasztalatokat igényel, amely az egyedi és az adott iparágakban használt megoldások ismeretével biztosíthat ár és költséghatékony rendszerek megvalósulását.

A rendszerek kialakításakor minden esetben figyelembe kell venni, hogy a kialakított rendszer mennyire változtathatja meg a cég folyamatait, valamint azt is, hogy az új rendszer évekre befolyásolja annak működését. A folyamatok kialakításakor a lehető legmodernebb és leghatékonyabb megoldást úgy kell tudni megtalálni, hogy a kiválasztott elemek kipróbált, stabilan működőek és megfelelő támogatással bíróak is legyenek. Fejlesztéskor fontos szempont a jövőnek építése, a kialakított rendszerek nyitottságának költséghatékony biztosítása. Ezen ellentététes szempontok egyensúlya biztosíthatja a hosszútávon optimális folyamatműködést.

Rendszerek tervezésekor a folyamatok üzemeltetőivel közösen dolgozva minden esetben a szempontok helyes egyensúlyának megkeresésére törekszünk.

Megrendelővel végzett közös munkánk szakmai csapdája lehet olyan rendszerek kialakítása, amelyek ugyan szakmailag nagy kihívás jelentenek, de az üzemeltető számára annak megtérülése kétséges, működtetése nem jár előnyökkel.

Munkáink során disztribúciós centrumok, gyári raktárak, export előkészítő raktárak tervezését végeztük, élelmiszergyártás, élelmiszer kereskedelem, autógyártás, gyógyszeripar, nagykereskedelem területén.

A komplex tervezés során feladatunk a tervezési munka más szakterületei számára megfelelő adatszolgáltatások és szakmai támogatások biztosítása, a logisztikai terület beszállítóinak koordinálása, a támogató informatikai rendszerek szállítóival történő egyeztetések, valamint a rendszer indításának támogatása.

A beruházások megtérülése

…egy profit orientált szervezetnél minden beruházás alapja annak megtérülése…

A ROI (Return On Investment), azaz a beruházásba befektetett tőke megtérülése az egyik legfontosabb mutató egy vállalkozás életében. Segítségével kiszámolható, hogy mibe érdemes befektetni, pontosabban az, hogy egy befektetés mennyi idő alatt térül meg a vállalatnak.

A logisztikai jellegű beruházások megtérülésének számításakor a ROI-t profitarányként szokták értelmezni, tehát a ROI egy jövőbeli befektetés becsült megtérülése mely leggyakrabban százalékban kifejezve jelenik meg. A ROI önmagában nem jelöli a befektetés időtartamát, azonban a ROI számokat általában éves megtérülési arányként szokták értelmezni.

A ROI-t úgy lehet a legegyszerűbben kiszámolni, hogy a befektetés bevételéből kivonjuk a befektetés költségeit majd ezt elosztjuk a befektetés költségeivel. Amennyiben a kapott érték negatív vagy létezik egy másik befektetési lehetőség amely ROI értéke magasabb, akkor adott beruházásba nem ajánlott befektetni.

Az Antra ID által tervezett és megvalósított projekteknél kiemelten fontos cél, hogy partnereink befektetett tőkéje a projekt sikeressége okán mihamarabb megtérüljön. Iparági tapasztalataink szerint projektjeink egy éven belüli megtérülése várható.